طوفان ,مرصاد

طوفان در ادامه مسابقات خود را به بي خيالي زد و در روز آخر كه سه امتياز مسابقه حتي ميتوانست حكم به قهرماني طوفان دهد با بي خيالي و بي توجهي بازيكنان و مسئولان تيم همراه شد تا امسال هم همچون سال قبل طوفان راه به جايي نبرد.

در ديدار آخر مقابل مرصاد به زحمت 11 بازيكن جهت برگزاري مسابقه جمع شدند و نتيجه آن چيزي جز شكست نبود اگر چه گل اول را محمدصادق فروردين بازيكن جوان طوفان به ثمر رسانده بود.جا دارد كادر زحمتكش تيم در آينده تدابيري را در زمان مواجهه با همچين وضعيتي در برنامه خود و باشگاه داشته باشند.

                                         نتايج روز آخر

                                   طوفان 1     3 مرصاد

                                 شاهين 2     1 وحدت كاكي

منبع اصلی مطلب : طوفان خورموج
برچسب ها : طوفان ,مرصاد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : روز آخر و قهرماني مرصاد